5. mar, 2015

Tilda ängel med kläder av ett gammalt lakan med knypplad spets